Działalność

Misją Fundacji są działania na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, ochrona praw konsumentów i pacjentów, wspomaganie rozwoju przedsiebiorczości oraz działania na rzecz rozwoju kultury polskiej.

Obecnie Fundacja otacza opieką osoby starsze, schorowane i samotne, udzielając im pomocy doraźnej, ze szczególnym uwzględnieniem okresów ich zachorowań i niewydolności fizycznej.
Ponadto w przypadkach zachorowań naszych podopiecznych i konieczności ich pobytu w szpitalach, sprawujemy  nad  nimi  opiekę.

Cele fundacji:

  1. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
  2. Pomoc społeczna osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, szczególnie pomoc osobom w starszym wieku, chorym i niepełnosprawnym,
  3. Ochrona i promocja zdrowia,
  4. Ochrona praw konsumentów  w  tym  pacjentów,
  5. Działalność  edukacyjna, oświatowa,
  6. Promocja aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy lub zagrożonych jej utratą,
  7. Wspieranie badań  naukowych i naukowo- technicznych,
  8. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami,
  9. Działania w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej i pielęgnowania polskości
  10. Organizacja wolontariatu