Jak nam pomóc

Każda osoba fizyczna lub prawna  chcąc  pomóc  w  realizacji  zadań statutowych , może przekazywać  naszej fundacji dowolne kwoty.

Kwoty darowizn należy przesyłać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego  na adres:

Fundacja Pracy i Ochrony Zdrowia  „ALMACH” 87-800 Włocławek
ul. Kulińska 2   (KRS 0000154303)

Wpłaty mogą być dokonywane  w  przeciągu całego roku kalendarzowego.

W  rubryce  przekazu  określonej nazwą : „tytułem” należy  wpisać treść : darowizna na cele statutowe pożytku publicznego.

Numer konta : 70 9557 1032 0000 2424 2000 0001

Uwaga!
Darowiznę, która nam zostanie przekazana mogą Państwo odliczyć od  dochodu  płacąc tym samym mniejszy  podatek dochodowy,  niezbędne jest jednak przy rozliczeniach rocznych zachowanie dowodów przekazów pieniężnych.

Odliczeniom od  podatku podlegają kwoty darowizn  w  do   wysokości:
–  6%  dochodu dla osób  fizycznych,
– 10% dochodu dla osób prawnych

 

1% podatku

Kto może przekazać 1% podatku organizacjom?

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym również  podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych), podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 18-procentowej stawki podatku. 1% mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie. Podobna zasada dotyczy osób, które są rozliczane przez pracodawców.

Jak przekazać 1% podatku

1. Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38)
Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (które zatytułowane są „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”) wpisujemy nazwę:  Fundacja Pracy i Ochrony Zdrowia ALMACH i numer Krajowego Rejestru Sądowego: 0000154303. Numer ten znajdziemy m.in. na liście publikowanej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy .

Na jednym formularzu PIT podatnik może przekazać odpis 1% tylko dla jednej organizacji. Jeżli jednak podatnik rozlicza się na więcej niż  jednym formularzu – w każdym z nich może wskazać inną organizację  pożytku publicznego.

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego; informacje te przekazuje urząd skarbowy; zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę:

  • PIT 28 – pozycje 136 – 138
  • PIT 36 – pozycje 312 – 314
  • PIT 36L – pozycje 108 – 110
  • PIT 37 – pozycje 124 – 126
  • PIT 38 – pozycje 60 – 62

Nazwa OPP : Fundacja Pracy i Ochrony Zdrowia „Almach”
Numer KRS : 0000154303

Ustawa obowiązująca „ryczałtowców” (w art. 14a) przewiduje możliwość przekazania 1% z należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na rzecz organizacji pożytku publicznego. Rozliczenia takiego dokonuje się w formularzu PIT-28. Podatnicy, rozliczających się za pomocą formularza PIT-28 dokonują w nim także wskazania organizacji pożytku publicznego. Muszą to zrobić nie później niż 31 stycznia.

W formularzu PIT 28 należy wypełnić pozycje 135 – 138

Pieniądze – 1% podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w lipcu lub w sierpniu roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.

Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu. Wniosek podatnika o przekazanie 1% wybranej organizacji, zostanie zrealizowany tylko wtedy, gdy podatnik zapłaci w pełnej wysokości należny podatek. Musi to uczynić w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.

1% można przekazać w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie lub w korekcie zeznania podatkowego, pod warunkiem, że zostanie ona złożona w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu składania zeznań podatkowych.

Jeżeli podatnik błędnie zawyżył swój podatek (i tym samym zadeklarował „za duży” 1% dla wybranej organizacji pożytku publicznego), a przy korekcie zeznania okazało się, że podatek należny jest mniejszy i urząd skarbowy powinien podatnikowi zwrócić nadpłacone pieniądze, wówczas (jeśli pieniądze zostały już przekazane organizacji) urząd skarbowy „weźmie” różnicę między poprawnie obliczoną kwotą i tą zawyżoną z sumy, którą ma zwrócić podatnikowi.