Darczyńcy

Fundacja serdecznie dziękuje WSZYSTKIM ofiarodawcom 1% podatku w roku 2018.
Prosimy nie zapominać o Fundacji w roku 2019. Wszystkie środki od darczyńców przeznaczymy na dostosowanie I piętra dla potrzeb Domu Seniora dla Pielęgniarek i Położnych, dla którego zapala się zielone światełko.

Szczególne podziękowania kierujemy dla koleżanek pielęgniarek:
– Honorata Słodkowska – Włocławek
– Halina Żywczak – Wadowice
– Bożena Chlubicka – Bielsko-Biała
– Hanna Chmielewska – Toruń
– Grażyna Olesch – Katowice
za comiesięczny dar serca.


W imieniu Fundacji Pracy i Ochrony Zdrowia Almach składam serdeczne podziękowania za dar 1% podatku w roku 2018 oraz „dar serca” uczestnikom letniego wypoczynku.
Środki finansowe będą przeznaczone na modernizację i wyposażenie części ośrodka dla potrzeb seniorów.


 

Fundacja Pracy i Ochrony Zdrowia Almach bardzo Serdecznie dziękujemy Wszystkim Darczyńcom, którzy w 2016 roku pomagali Fundacji w realizacji zadań statutowych – zadań pożytku publicznego.
W szczególności za comiesięczny dar serca dziękujemy Paniom:

– Hannie Chmielewskiej z Torunia
– Honoracie Słodkowskiej z Włocławka
– Halinie Żywczak z Wadowic
– Bożenie Chlubickiej z Bielska Białej

Dziękujemy również bardzo serdecznie Okręgowym Izbom Pielęgniarek i Położnych z Krakowa, Łomży, Bydgoszczy, Gorzowa Wielkopolskiego, Przeworska, jak również Pielęgniarkom i Położnym ze szpitala w Człuchowie, Panu Markowi Sylwerskiemu oraz osobom wpłacającym „cegiełkę” podczas pobytu w Domu Pielęgniarki i Położnej.

Podziękowania kierujemy również do Darczyńców 1% podatku przekazanego w 2016 roku oraz wszystkim osobom, które pomogły zrealizować postawione przez Fundację cele.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Zarząd Fundacji Pracy i Ochrony Zdrowia Almach składa serdecze podziękowania za wsparcie finansowe projektu adaptacji budynku na cel Domu Seniora:

 • Państwu Alinie i Jerzemu Świat z Warszawy
 • Pani Marioli Matuszkiewicz z Gronowa (Lubicz Dolny)
 • OZZPiP przy ZOZ Szpital Grochowski, ul. Grenadierów w Warszawie
 • Pielęgniarkom z oddziału Neonatologicznego z Ostrowa Wielkopolskiego
 • Członkom OZZPiP z Ustronia
 • Pani Annie Mielech z Draganowa
 • Pielęgniarkom z Chirurgii Dziecięcej z Ostrowa Wielkopolskiego
 • Pani Bożenie Chlubickiej z Bielska-Białej
 • Członkom Zakładowej Organizacji OZZPiP ze Staszica z Lublina
 • Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych z Radomia
 • Członkom OZZPiP z ul. Grójeckiej z Warszawy
 • Pani Grażynie Zawadzie ze Zgorzelca
 • Panu Zdzisławowi Piekarskiemu z Koszalina
 • Pani Annie Tracz z Lubina
 • Zarządowi Regionu Lubelskiego OZZPiP
 • Pielęgniarkom z OZZPiP z Lublina – Jaczewskiego
 • Pani Iwonie Jarmuż ze Zgorzelca
 • Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych z Torunia
 • Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych z Warszawy
 • Pani Marzenie Barton z Kościerzyny
 • Pani Marioli Szatkowskiej z Włocławka
 • Pani Alicji Krupie i Pielęgniarkom z bloku operacyjnego w Lubinie
 • Pani Annie Ociepa z Częstochowy
 • OZZPiP z Ustronia – ul. Szpitalna 11
 • Pani Renacie Kawęckiej z Bartoszyc
 • Pielęgniarkom ze Szpitala Klinicznego nr 1 z Zabrza
 • Pielęgniarkom z Samorządowego Szpitala w Kutnie
 • Pielęgniarkom z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego z Konina
 • Pani Wiolettcie Kitlińskiej-Dubiel i Pielęgniarkom z oddziału pediatrycznego z Krosna Odrzańskiego
 • Pielęgniarkom z ZUP Jowitan z Elbląga
 • Pani Irenie Rycharskiej z Łodzi
 • Pielęgniarkom SPZOZ Szpital Miejski z ul. Żeromskiego 22
 • Pani Justynie Furmaniak ze Starego Bojana
 • Pani Joannie Popławskiej z Supraśla
 • Pani Ewie Wyłuda i personelowi pielęgniarskiemu z Białegostoku
 • Pani Annie Worek z Torunia
 • Pani Ewie Piaseckiej z Bydgoszczy
 • Pielęgniarkom i Położnym ze Szpitala Powiatowego w Golubiu Dobrzyniu
 • Przewodniczącej oraz Członkom Międzyzakładowej Organizacji Związkowej OZZPiP z Katowic, ul. Raciborska
 • Przewodniczącej i Członkom Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z Krosna
 • Przewodniczącej Bogusławie Kornowicz oraz Zarządowi Regionu Lubuskiego OZZPiP
 • Panu Piotrowi Witwickiemu z Włocławka
 • Firmie Pana Franciszka Udzieli Export-Import z Tylmanowej
 • Pani Magdalenie Wojciechowicz oraz Paniom Pielęgniarkom: Leokadii Wołodźko, Krystynie Amborskiej, Iwonie Tarczyńskiej, Magdalenie Zawadzkiej, Dorocie Zalewskiej i Teresie Rudzińskiej za Dar podczas pobytu w Domu Pielęgniarki
 • Paniom Halinie Żywczak z Wadowic, Honoracie Słodkowskiej z Włocławka i Hannie Chmielewskiej z Torunia za comiesięczny Dar Serca
 • Zarządowi Regionu Mazowieckiego za zakup regałów na książki do biblioteki
 • Pani Marii Gortat z Australii za dar serca
 • Członkom OZZPiP Zarządu Terenowego z Chełma
 • Pani Janinie Kozyra z Łącka
 • Panu Marcinowi Wadasowi z Włocławka
 • Członkom OZZPiP z Lublina z ul. Daszyńskiego
 • Członkom OZZPiP przy SPZOZ w Krasnymstawie
 • Członkom OZZPiP przy Szpitalu MSWiA w Lublinie
 • Pani Hannie Chmielewskiej z Torunia za comiesięczny dar na Dom Seniora
 • Zarządowi Regionu Wielkopolskiego OZZPiP z Poznania
 • Członkom Prezydium OZZPiP Zarządu Krajowego
 • Zarządowi Porozumienia Związków Zawodowych Kadra z Katowic
 • Członkom Zarządu Regionu Podkarpackiego OZZPiP
 • Uczestnikom Szkolenia w Tylmanowej z Zarządu Regionu Lubelskiego
 • Koleżankom i Kolegom – Członkom ZOZ OZZPiP Szpitala w Puławach
 • Przewodniczącemu Zdzisławowi Bujasowi i Zarządowi Regionu Łódzkiego
 • Zarządowi OZZPiP z Łukowa
 • Alicji Hryniewickiej i Zarządowi Regionu Podlaskiego
 • Zarządowi OZZPiP ze Szpitala im. Jana Pawła II w Zamościu
 • Grażynie Gaj i Pielęgniarkom z Regionu Małopolskiego
 • Pielęgniarkom z Centrum Medycznego z Cebulic Małych
 • Związkowi Zawodowemu przy SPZOZ w Parczewie
 • Zarządowi OZZPiP przy JMW w Lublinie
 • Zarządowi Zakładowej Organizacji OZZPiP w Janowie Lubelskim oraz Świdniku
 • Zarządowi Okręgowego Szpitala Kolejowego w Lublinie
 • Pielęgniarkom z Piaseczna i Radzymina
 • Pani Longinie Kaczmarskiej, Przewodniczącej Zarządu Regionu Mazowieckiego oraz Pielęgniarkom z Konstancina-Jeziornej, Pułtuska oraz z Mławy
 • Pielęgniarkom z Białej Podlaskiej i Rososza
 • Zakładowej Organizacji Związkowej OZZPiP z 1 Szpitala Wojskowego z Lublina
 • Panu Marcinowi Maurerowi, Prezesowi firmy Empol za bezpłatną pomoc transportowo-logistyczną w pracach porządkowych
 • Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych z Przeworska
 • Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z Włocławka oraz Członkom Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych za dar na Dom Seniora
 • Pani Ewie Radzięda z Brzeska
 • Przewodniczącej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z Krosna
 • Pani Elżbiecie Szczęsnej z Kalisza
 • Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych z Ciechanowa
 • Pielęgniarkom i położnym z Regionalnego Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa z Lublina
 • Koleżance Teresie Sadownikow
 • Pani Janinie Zaraś oraz Regionowi Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych z Wielkopolski
 • Pani Jadwidze J. oraz Pani Sabinie P. z rodziną za dar „cegiełek” na remont Domu Seniora
 • Pielęgniarkom i Położnym ze Szpitala Wojewódzkiego uczestniczącym w zebraniu związkowym za dar „cegiełek”
 • Panu Pawłowi Ziębie z Wrocławia za ponowną wpłatę – dar serca
 • Przewodniczącej oraz członkom Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Radomiu
 • Panu Marcinowi Gozdalskiemu z firmy Liftboards za bezpłatne udostępnienie miejsca reklamowego we Włocławskich windach
 • Przewodniczącej Marii Olszak Winiarskiej, Lucynie Dargiewicz oraz członkom Zarządu Regionu Lubelskiego OZZPiP z siedzibą w Łęcznej
 • Przewodniczącej oraz członkom Zakładowej Organizacji Związkowej OZZPiP w Białej Podlaskiej
 • Przewodniczącej oraz członkom Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu
 • Przewodniczącej oraz członkom Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie
 • Przewodniczącemu oraz członkom Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krakowie
 • Przewodniczącej oraz członkom Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy
 • Przewodniczącej oraz członkom Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Płocku
 • Przewodniczącej oraz członkom Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu
 • Przewodniczącej oraz członkom Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych we Włocławku
 • Przewodniczącemu oraz członkom Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie
 • Przewodniczącej i członkom Zarządu Krajowego OZZPiP
 • Panu Zbigniewowi Szubrytowi – właścicielowi Zakładów Mięsnych „Szubryt”
 • Przewodniczącej oraz członkom Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Koninie
 • Przewodniczącej i członkom Zarządu Regionu Podkarpackiego OZZPiP
 • Panu Pawłowi Ziębie z Wrocławia
 • Darczyńcy B.Ch, za ponad 300 książek do przyszłej biblioteki Domu Seniora
 • Bezimiennym darczyńcom

Zarząd Fundacji serdecznie dziękuje darczyńcom za każdą złotówkę przekazaną z 1% podatku przez Urzędy Skarbowe z: Chełmna, Krasnegostawu, Łodzi, Łęcznej, Nowego Sącza, Otwocka, Poznania, Włocławka  i  Zamościa  oraz    innych  miast.

Serdeczne podziękowania dla Pana Przemysława Rempalskiego za pomoc fundacji w odnowieniu strony fundacji i przeniesieniu jej na inny serwer.

Dziękujemy także wolontariuszom fundacji.

Many thanks for free and smooth hosting to 000webhost.com